Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

La privacitat de les seves dades és molt important per a nosaltres. En aquesta declaració de privacitat s'explica quines dades personals recollim dels nostres usuaris i com les utilitzem. El convidem a llegir detingudament aquests termes abans de facilitar les seves dades personals en aquesta web.

En aquesta pàgina es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari ha de saber que els seus drets estan garantits.

Cal advertir que aquesta política de privacitat podria variar en funció d'exigències legislatives o d'autoregulació, per la qual cosa s'aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. És aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar algun formulari de qualsevol dels seus formularis de contacte on es demanin dades de caràcter personal.

AVIVA SISTEM GRUP, SL ha adequat aquesta web a les exigències de la Llei Orgànica 3/2018 LOPD-GDD de Protecció de Dades Personals i garantia de Drets Digitals, al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE).

Dades del responsable de l'arxiu

 • Identitat: AVIVA SISTEM GRUP, S.L.
 • NIF: B17963075
 • Direcció: C/ Tarragona 80, Polígono Industrial Casa Nova, 17181 Aiguaviva (Girona)
 • Telèfon: 972244555
 • Correu electrònic: adm@avivasistemgrup.com

Procedència de les dades i finalitats del tractament

Quan un usuari es connecta a aquesta web (www.avivasistemgrup.com), està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable AVIVA SISTEM GRUP, S.L. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la teva adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon i altra informació. Al facilitar aquesta informació, l'usuari dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per AVIVA SISTEM GRUP, SL només com es descriu en l'Avís Legal i en la present Política de Privacitat.

Altres finalitats:

 • Garantir el compliment de les condicions d'ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d'eines i algoritmes que ajuden a aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
 • Donar suport i millorar els serveis que ofereix aquesta web.
 • Es recullen altres dades no identificatives que s'obtenen mitjançant algunes galetes que es descarreguen a l'ordinador de l'usuari quan navega en aquest web. L'usuari pot consultar en qualsevol moment la política de galetes per ampliar informació sobre l'ús de galetes i com desactivar-les. Més informació: "Política de galetes".
 • Gestionar les xarxes socials: AVIVA SISTEM GRUP, S.L. pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials de la nostra pàgina web es regirà per aquest apartat. Així com per aquelles condicions d'ús, polítiques de privacitat i normatives d'accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l'usuari. En cap cas utilitzarem els perfils de seguidors en xarxes socials per enviar publicitat de manera individual.

Per tant, les categories de dades que es tracten són únicament dades identificatives, excepte en el cas que l'usuari enviï el seu currículum. En aquest últim cas, també tractarem amb dades acadèmiques, professionals i personals. Però, en cap cas tractem amb categories de dades especialment protegides.

Legitimació

La base legal per al tractament de les dades és el consentiment de les persones interessades per a la tramitació i gestió de qualsevol sol·licitud d'informació o consulta sobre els nostres serveis professionals, així com per a l'enviament de comunicacions comercials dutes a terme per AVIVA SISTEM GRUP, S.L.

Destinataris

Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l'activitat, compartim dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat:

 • : J. ORIOL VILA PLANAS (Iglu Media), amb domicili a Espanya, tracta les dades amb la finalitat de realitzar els serveis de hosting a ESTUDI GRAF, SA. Per a més informació, podeu consultar a https://www.iglumedia.com/
 • : WordPress.org tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de suport a la nostra pàgina web. Per a més informació, podeu consultar a https://wordpress.org/
 • Google Analytics és un servei analític de web prestat per Google, l'oficina principal es troba als EUA. Google Analytics utilitza "galetes", que són arxius de text ubicats al teu ordinador, per ajudar a www.avivasistemgrup.com analitzar l'ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera les galetes sobre el seu ús de www.avivasistemgrup.com (incloent la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d'Estats Units.

Període de temps d'emmagatzemats

Les dades personals proporcionades seran conservades durant el temps necessari per a la realització de les activitats anteriorment detallades i no es sol·liciti la seva supressió per part de l'interessat.

Drets

Aquests drets són essencials en protecció de dades perquè li permeten decidir sobre la seva pròpia informació. Com a usuari, podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els seus drets seguint les formalitats imposades per la Llei Orgànica 3/2018 LOPD-GDD de Protecció de Dades Personals i garantia de Drets Digitals, i el seu Reglament de Desenvolupament.

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a www.avivasistemgrup.com es tracten dades personals que el concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a:

 • Sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a l'interessat
 • Sol·licitar la seva rectificació o supressió
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament
 • Oposar-se a el tractament  
 • Solicitar la portabilidad de los datos

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaries per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades. AVIVA SISTEM GRUP, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

També podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades quan sigui tècnicament possible que les dades personals es transmetin directament de responsable a responsable.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l'autoritat de control, en aquest cas, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament.

Vostè podrà exercir aquests drets a través del nostre correu electrònic adm@avivasistemgrup.com, juntament amb la fotocòpia del seu DNI.

Secret i seguretat de les dades

AVIVA SISTEM GRUP, S.L. es compromet a l'ús i tractament de les dades incloses personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-los d'acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

AVIVA SISTEM GRUP, S.L. no pot garantir l'absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

Exactitud i veracitat de les dades

L'usuari garanteix que les dades personals facilitades a través dels diferents formularis són veraces, quedant obligat a comunicar qualsevol modificació de les mateixes. Igualment, l'usuari garanteix que tota la informació facilitada correspon amb la seva situació real, que està posada al dia i és exacta. A més, l'usuari s'obliga a mantenir en tot moment les seves dades actualitzades, sent l'únic responsable de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades i dels perjudicis que pugui causar per això a AVIVA SISTEM GRUP, S.L. com a titular del web www. avivasistemgrup.com

Acceptació i consentiment

L'usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part d'AVIVA SISTEM GRUP, S.L., en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

Revocabilitat

El consentiment prestat, tant pel tractament com per la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a AVIVA SISTEM GRUP, S.L. en els termes que estableix aquesta Política per a l'exercici dels drets comentats anteriorment. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

Canvis en la Present Política de Privacitat

AVIVA SISTEM GRUP, SL se reserva el derecho a modificar la presente política para adaptarla a novedades legislativas o jurisprudenciales, así como a prácticas de la industria. Última actualización: 03/01/2022

Correus Comercials

D'acord amb la LSSICE, AVIVA SISTEM GRUP, S.L. no realitza pràctiques de SPAM, pel que no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l'usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà de prestador, l'usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.

Gràcies pel temps dedicat a llegir la nostra política de privacitat.