Avís legal

Avís legal

AVIVA SISTEM GRUP, S.L. amb NIF - B17963075, C / Tarragona 80, Polígon Industrial Casa Nova, 17181 Aiguaviva (Girona) i inscrita en el Registre Mercantil de Girona, Tom 2622, Llibre 0, Foli 164, Sec. 8, Full GI-44896, Ins. 1, no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d'Internet de www.avivasistemgrup.com.

L'usuari respondrà dels danys i perjudicis que AVIVA SISTEM GRUP, SL pugui patir com a conseqüència de l'incompliment, per part de l'usuari, de les recomanacions indicades relativa a l'ús de la web.

Amb els límits establerts a la llei, www.avivasistemgrup.com no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d'Internet.

Les pàgines d'Internet de www.avivasistemgrup.com poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que www.avivasistemgrup.com no pot controlar. O també pot ser el cas que aquesta pàgina sigui la destinació de l'enllaç introduït en una altra pàgina sense que hi hagi cap relació entre elles. Per tant, www.avivasistemgrup.com no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

AVIVA SISTEM GRUP, SL no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes, inclosos danys a sistemes informàtics i introducció de virus existents a la xarxa, derivats de la navegació per Internet necessària per a l'ús d'aquest lloc web. Tampoc garanteix la continuïtat del funcionament de la pàgina web i que el mateix es trobi en tot moment operatiu i disponible.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquesta web són propietat exclusiva de www.avivasistemgrup.com o els seus llicenciants. qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de www.avivasistemgrup.com.

Així mateix, per accedir a alguns dels serveis que www.avivasistemgrup.com ofereix a través de la web haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i del Consell, del 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades li informem que, mitjançant la complementació dels presents formularis, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de www.avivasistemgrup.com per tal de poder-li prestar i oferir els nostres serveis així com per informar de les millores de la pàgina web. Així mateix, l'informem de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició, de les seves dades de caràcter personal, dirigint la seva petició al correu electrònic: adm@avivasistemgrup.com