Budells sintètics

BUDELLS SINTÈTICS

tripas

Splendor

Budells d'alt rendiment, coextruïts, multicapa i termo retraíbles, concebuts sota els més exigents requisits tècnics i comercials. Incorporen el més avançat en alta tecnologia de polímers, experiència en coextrusió i aplicacions de budells plàstics per embotits cuits.

Principals característiques dels budells splendor:

  • Força de termo retracció. Garanteix productes perfectament cilíndrics sense arrugues.
  • No necessita tècniques especials de refredament.
  • Adherència proteica: diferents presentacions, amb o sense adherència proteica.
  • Resistència mecànica: Excepcional "maquinabilitat" i elevada resistència al trencament en totes les fases del procés.
  • Versatilitat: poden fabricar-se en 40, 50 o 60 micres, i amb diferents característiques de termo retracció, garantint una perfecta adaptació a la maquinària i a les especificacions de cada producte a envasar.
  • Es presenten en bobines o estics prisats.

Models:

Budells CR: Multifuncional, alta barrera, bon control de calibre per a una àmplia gamma d'aplicacions.

Budells SL: Màxim control de calibre i òptim rendiment per a productes llescats.

Budells ML: Lleugerament més elàstics que la majoria de budells de base poliamida, indicats per a productes amb alta expansió per cocció.